Tietosuojaseloste

Verkkosivut ja sähköiset lomakkeet
Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
13.6.2023

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Vimpelin vuokra-asunnot Oy
Y-tunnus: 0562480-8
Osoite: Patruunantie 15
Postinumero: 62800
Postitoimipaikka: Vimpeli
Puhelinnumero: +358 (0) 40 029 1181
Sähköpostiosoite: vimpelin.vuokra-asunnot@vimpeli.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Vimpelin vuokra-asunnot Oy
Nimi: Jani Kuoppa-Aho
Osoite: Patruunantie 15
Postinumero: 62800
Postitoimipaikka: – Vimpeli
Puhelinnumero: +358 (0) 40 029 1181
Sähköpostiosoite: vimpelin.vuokra-asunnot@vimpeli.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Rekisteriin syntyy vastaajien henkilötietoja sähköisen asioinnin lomakkeiden sekä asiakaspalautteiden ja yhteydenottopyyntöjen täyttämisen myötä. Lomakkeisiin tallennettuja henkilötietoja käytetään vain siinä käyttötarkoituksessa, johon asiakas on lomakkeen täyttänyt.
Lomaketta täyttäessä on syytä huomioida, että henkilötunnusta tai muuta salassa pidettävää tietoa ei tule laittaa, kuin niille lomakkeille, joissa sitä kysytään.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Yrityksen oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn antama suostumus tähän verkkosivustolla henkilön lähettäessä lomakkeen täyttämillään tiedoilla yritykselle.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaalta kerätään seuraavia tietoja:
Lomake 1 – Asuntohakemus (tähdellä merkatut pakollisia)
Hakemuksen saapumispäivämäärä (toimisto täyttää)
Hakijan henkilötiedot*
Sukunimi ja entiset nimet Etunimet
Henkilötunnus Siviilisääty naimaton avoliitossa avioliitossa/rek. parisuhde eronnut leski
Kotipaikka Kotipaikka alkaen
Osoite Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin kotiin Puhelin työhön
Sähköpostiosoite Arvo/ammatti
Työnantaja/opiskelupaikka Työnantaja/opiskelupaikka alkaen pvm
Avio- tai avopuolison henkilötiedot (jos on)
Sukunimi ja entiset nimet Etunimet
Henkilötunnus
Kotipaikka Kotipaikka alkaen
Siviilisääty naimaton avoliitossa avioliitto/rek. parisuhde eronnut leski
Asuu hakijan kanssa kyllä ei

Nykyiset asuntotiedot
Osoite Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin kotiin Puhelin työhön
Sähköpostiosoite Arvo/ammatti
Työnantaja/opiskelupaikka Työnantaja/opiskelupaikka alkaen
Muut asumaan tulevat henkilöt

Raskaustodistus Laskettu aika
Muiden asumaan tulevien henkilöiden nimet ja henkilötunnukset
Haettava huoneisto*
Huoneistotyyppi h+k/kk tai h+k/kk Huoneiston pinta-ala m2 – m2
Talotyyppi Kerrostalo Rivitalo Paritalo Vuokran suuruusluokka e/kk

Muita toivomuksia (vapaa tekstikenttä)
Asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat*
Työ- tai opiskelupaikka Vimpelissä Työnantaja/opiskelupaikka
Alkaen
Irtisanottu nykyisestä asunnosta Syy
Muutettava viimeistään
Vuokrasuhteen purku/häätö Syy
Muutettava viimeistään
Asunnoton syy
Nykyinen majapaikka
alkaen
Muut asunnon hakuun vaikuttavat seikat

Tiedot nykyisestä asunnosta*
Asukkaiden lukumäärä Huoneistotyyppi h+k/kk
Huoneiston pinta-ala m2 Asunnon kunto erinomainen hyvä tyydyttävä heikko
Vuokra/vastike €/kk Alkaen
Talotyyppi Kerrostalo rivitalo/paritalo omakotitalo muu
Mikä muu talotyyppi
Hallintasuhde omistaja päävuokralainen asuu vanhempien luona muu
Mikä muu hallintasuhde

Tulot
HAKIJA
Nykyiset bruttotulot/kk Pääomatulot/vuosi
Muut tulot (esim. päiväraha, lapsilisä)
AVIO-/AVOPULISO
Nykyiset bruttotulot/kk Pääomatulot/vuosi
Muut tulot (esim. päiväraha, lapsilisä)

Muut
Nykyiset bruttotulot/kk Pääomatulot/vuosi
Muut tulot (esim päiväraha, lapsilisä)
Varallisuus
Varallisuutta jollain asumaan tulevista ei kyllä
Varallisuuden omistajan nimi
Kiinteistötyyppi omistusasunto/osakehuoneisto/omakotitalo vapaa-ajan asunto muu
Mikä muu kiinteistötyyppi

Kiinteistön osoite, asunnon koko, hankkimisaika
Selvitys muusta varallisuudesta
Onko joku hakijoista aikaisemmin asunut Vimpelin vuokra-asunnot Oy:n (ent. Kiinteistö Oy Retolankartano) asunnoissa? hakija puoliso muu

Olen tietoinen, että hakijoiden luottotiedot tarkastetaan Suomen asiakastieto Oy:n rekisteristä.
Liitteet (lomakkeen alla ohjelista tulotietoihin tarvittavista tiedostoista)
Liitetiedostot
Tulotiedot – lista tarvittavista tiedostoista
• Työssäkäyvä – palkkatodistus/tilinauha
• Paikkakunnalle muuttava – todistus tulevalta työnantajalta työn alkamisesta ja palkasta
• Eläkeläinen – todistus bruttoeläkkeen määrästä
• Työtön – todistus maksetuista päivärahoista
• Elinkeinoharjoittaja – viimeisin tuloslaskelma ja tase tai tuloselvityslomake
• Äitiyslomalla, hoitovapaa, opinto- tai virkavapaalla oleva – todistus palkasta ennen työstä pois jääntiä
Liitteitä kpl

Lomake 2 – Asunnon irtisanomislomake
Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus
Nykyinen osoite
Postinumero ja toimipaikka
Puhelinnumero
Vuokrasuhde päättyy (irtisanomisaika 1 kk)
Vuokravakuuden palautus, pankki ja tilinumero (asunnon kuntotarkastus tehdään ennen palautusta)
Uusi osoite
Postinumero ja toimipaikka
Puhelinnumero
Paikka ja aika
Lisätietoja
Ilmoituksen vastaanottopäivämäärä ja vastaanottaja (toimisto täyttää)

Huoneiston irtisanomisessa on noudatettava vuokrasopimuksen kohtaa: irtisanominen.
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan irtisanominen on toimitettava todisteellisesti, joka tarkoittaa kirjallista irtisanomisilmoitusta.

Lomake 3 – Häiriöilmoitus
Jätä häiriöilmoitus täyttämällä tämä lomake
Tee häiriöilmoitus, jos kotirauha on rikkoutunut järjestyshäiriön tai muun vahingonteon vuoksi. Jättämääsi häiriöilmoitusta ei näytetä häiriön aiheuttajalle. Jos tapaus johtaa oikeusprosessiin, valmistaudu tarvittaessa toimimaan todistajana asiassa.
Ilmoituksen jättäjän yhteystiedot:
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tiedot häiriöstä

Järjestyshäiriön vapaa kuvaus
Tapahtuma-aika päivämäärä ja kellonaika
Rikkoutuiko kiinteistön omaisuutta, mitä?
Kävikö paikalla päivystäjä, talonmies, poliisi tai joku muu?
Lisätietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta lomakkeen lähettämisen yhteydessä.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Yhteydenottolomakkeen ja sähköisen asioinnin lomakkeiden tietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joilla on työtehtäviensä mukaiset oikeudet käsitellä asianomaisten lomakkeiden tietoja.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.
Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

9. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö

Käytämme sivustollamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Muilta sivustoilta upotettu tai linkitetty sisältö
Verkkosivustolla voi olla käytössä upotettua sisältöä tai linkkejä muille sivustoille (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita, ajanvarausjärjestelmä, toisella sivulla avautuva lomake, jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen / tai siirtyminen sivustolta toisella sivustolla olevaan sisältöön on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa. Emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai niihin liittyvien yksityisyyden suojan käytännöistä.
Mikäli sivustolla on käytössä kolmannen osapuolen evästeitä, voit lukea niistä lisää sivustolla olevasta evästekäytännöstä sekä saada lisätietoa, miten voit kieltää evästeet evästeasetuksista.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Verkkosivuston lomakkeissa kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain tarpeen mukaan.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse sähköpostipalvelimelle. Rekisterinpitäjä hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Manuaalinen aineisto
Aineistoja säilytetään lukitussa tilassa

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot:
jani.kuoppa-aho@vimpeli.fi

14. Tämän tietosuojakäytännön päivitykset

Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain.